Case Study / Vaka Analizi

Case Study (Vaka çalışması) nedir?

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz ama anlam veremediğimiz Case Study, bir tür çalışma metodu olarak bilinir. Türkçeye “Vaka Çalışması ve Analizi” olarak geçen bu terim, çeşitli analizler ile birlikte vakanın durumunu ortaya koyan bir tür araştırma metodudur. Bir vaka çalışması, gerçek dünya bağlamında belirli bir vakanın derinlemesine ve ayrıntılı bir incelemesidir.

Case study detaylı bir analiz ve araştırma isteyen tam bir ekip işidir. Ekip olarak çalışıldığında detaylı veri analizleri doğrultusunda bir rapor sunarak çalışmalarınızı Case study ile neticelendirebilirsiniz.

Vaka Analizi Adımları

 1. Vakayı çevreleyen verilerin ele alınması
 2. Anahtar konuların tanımlanması.
 3. Çözüm olarak yapılabilecek alternatif eylemler listesinin hazırlanması.
 4. Listelenen alternatif eylemler listesinin ele alınması ve değerlendirilmesi.
 5. En uygun eylemin tavsiye edilmesi.

Case Study (Vaka Analizi) 

Küreselleşen dünyamızda internet ve internet üzerindeki içeriklerinkullanımı oldukça önemlidir. Aynı zamanda internet üzerindeki varlığınızın çeşitli platformlarda korunabilmesi, içerikanalizlerinizin siteniz ve içeriklerinizin amacı doğrultusunda incelenmesi, amacına hizmet etmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Geliştirilmiş olan birçok yazılım ve eklentiler bu doğrultudakullanıma sunulmaktadır. Tamamıyla tüm verilerin baştan sonra incelenmesini sağlayan ve ülkemizde henüz yeni olan Case Study (Vaka Analizi) nedir? Öğrenmeniz bu konularda da olumlu kazanımlar elde etmenize yardımcı olacaktır.

Case Study (Vaka Analizi) Nedir?

Yazılım, web sitesi tasarımı, Seo ve benzeri hizmetler sunan ekipler ya da firmalar tarafından sunulmakta olan vaka çalışma hizmetleri çeşitli metotlar kullanılarak ayrıntılı ölçme, çıkan sonuçlar arasında değerlendirme yapma ve araştırma yaparak geliştirmeye imkan sağlayan bir dizi verilerin raporlanması işlemidir.Case study (Vaka Analizi)web ve internet alanında firmanın ya da bireylerin verimlerini ve başarılarını artırmayı amaçlayan bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ülkemizde çok yeni olmasına rağmen  sektörde oldukça hızlı yayılan bu yöntem dijital pazarlama, sosyal medya, web sitesi tasarımı, video pazarlama, mobil uygulama, TEOG,ux deneyimi, SEM, e-ticaret gibi sıklıkla kullanılan alanlarda kullanılmakta ve kullanıcılar ile paylaşılmaktadır.Geniş kapsamlı olarak kullanım alanı oluşmaktadır. Yapılan işlemler Kriz yönetimi metotları, planlama, sunum becerisinin arttırılması, organize yeteneğini ölçülmesi gibi durumları gözlemlenmektedir.

Case Study (Vaka Analizi) Nasıl Yapılır?

Gerçek ya da tüzel bir kurum ya da kuruluşun durumu hakkında bir analiz hazırlayabilmesi içinCase study (vaka analizi) çalışmalarında birçok farklı materyal ve bilgi kullanılmaktadır. Bu işlemlerin yapılmasında anket, mülakat, istatiksel veriler, takım ile yapılan istişareler, geçmişe dayalı raporlanan bilgiler kullanılmaktadır.

Case study (vaka analizi) çalışması tamamıyla tüm verilerin toplanması ve bütünlük kavramların altında incelenmesini gerektirmektedir. Projeye ait olan tüm veri ve bilgilerin toplanarak analizlerinin ayrıntılı bir biçimde gözden geçirilmesi gerekmektedir. Genel olarak arama motorlarının tümünün altyapısı Google tarafından sağlanmakta olduğu için vaka analizlerinde hazırlanan sunulan ve elde edilen bilgiler Google ekibine gönderilerek yayınlanması istenir. Elde edilip Google’a sunulan bilgiler Google ekibi tarafından uygun görülmesi halinde belirlenmiş olan adreste yayınlanarak diğer kişilerin de görmesi için görünüme açık hale getirilir.

Case Study (Vaka Analizi) Aşamaları Nelerden Oluşur?

Vaka analizi belirli aşamalardan oluşmaktadır. Bu aşamalar:

 • Vaka analizi çalışması için bir ekibin belirlenmesi.
 • Vaka analizi nin tüm bireyler tarafından anlaşılması için rakamı ettiğini okunması sağlanır.
 • Vakada konular önem sırasına göre belirlenip önemli konular tekrardan belirtilir.
 • Vaka incelemesi kapsamında hangi problemlerin olduğu bulunur.
 • Önceden elde edilmiş olan istatistikler ve eldeki bilgiler kullanılarak birçok bilgi ve istatiksel veriler elde edilir.
 • Yeni eski çözüm fikirleri ortaya konularak kayıt altına alınır.
 • Mümkünse farklı çözümler bulma yoluna da gidilir.
 • Sunulan tüm çözümler arasında vakanın akıbeti açısından en uygun olan çözüm seçilir.
 • Sonuçlar ekip tarafından öngörülür ve bu sonuçlara yönelik sunumlar hazırlanır.
 • Yapılan tüm işlemler gözden geçirilerek detaylıca incelenmesi yapıldıktan sonra bildirimlere göre kritikler oluşturulur.

Daha Anlaşılır Haliyle Case Study (Vaka Analizi)

Case study (vaka analizi) daha iyi anlaşılması için günümüzde hemen hemen herkesin başına gelen örnekleri inceleyebiliriz. Bu kapsamda iş başvurusunu inceleyebiliriz.

Bir iş başvurusu yapmak konusunda karar vermeniz gerekebilir. Karar verme aşamasında zorlandığınız ya da bir türlü karar veremediğiniz zamanlarda vaka analizi yapılabilir.

 • Burada yapacağınız vaka analizinde öncelikle neden bir seçim yapamadığımızı belirlersiniz.
 • Hangi iş türünün sizin için daha doğru karar olabileceğini kararlaştırırsınız. Kararlaştırılmış olduğunuz iş haricinde farklı alternatif işler veya alternatif çözümlerle belirlersiniz.
 •  Seçtiğiniz iş veya seçtiğiniz alternatifin neden seçildiğini net bir yolla yanın bulmalısınız.
 • Tüm sorularınızın cevaplarını net bir şekilde arayıp gerek yaşantınızdan gerek ihtiyacınızdan gerekse iş hayatındaki beklentiniz den yanıtını bulabilirsiniz. Bulduğunuz yanıtlara göre seçmiş olduğunuz iş ve alternatif arasında karar verebilirsiniz.

Case Study (Vaka Analizi) Kazanımları Nelerdir? 

Bu sayede sizin için en uygun işi seçebilme imkânına sahip olabilirsiniz. Seçeceğiniz iş konusunda hata yapmak gibi bir sorun ile karşı karşıya kalmazsınız. Yapacağınız vaka analizi sayesinde sorun çözüme yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda sonuca ulaşma alternatifler geliştirme bir bu konularda da kendinizi geliştirebilirsiniz. Normal yaşantınızda daha bir çok faydasını görebilmeniz mümkündür.

Kurumsal firma bazlı düşünüldüğünde firmanın tüm işlemlerinin vaka analizi ne uyarlanması sayesinde gerek çalışmalarını gerekse internet üzerindeki çalışmalarında hedefine yönelik başarılı sonuçlar elde etmesi sağlanabilir. Hedef kitlesinin doğru seçebilmesi sesli hedef kitlesine uygun ürünlerin son olması ve hem satışlarda hem de yeni müşteri kazanmakta doğru metotlar geliştirilebilir.

Aynı zamanda ticari faaliyetlerde ya da hizmet sektöründeki faaliyetler de yapılan yanlışlıklar ve hata da bu yöntemler sayesinde kolaylıkla tespit edilebilmekte daha sorunsuz ve hatasız işlem ve hizmetlerin devam etmesi sağlanabilmektedir.

CASE STUDY DANIŞMANLIĞI

İncelenen vakalar birçok açıdan değerlidir. Bunlar şu şekildedir:

 1. Deneyim: Case study size, öğrenciye, muhtemelen ilk elden deneyimleme fırsatı bulamayacağınız örgütsel problemleri deneyimleme şansı sunmaktadır. Böylece kısa bir süre içinde birçok farklı şirketin karşılaştığı sorunları analiz ederek bu şirketin yöneticilerinin bunlarla nasıl başa çıkmaya çalıştığını anlama şansına sahip olacaksınız.
 2. Uygulama: Case study size ne öğrendiğinizi açıkça göstermektedir. Bu öğrendiklerinizi uyguladığınızda vaka daha anlamlı bir hale gelecektir. Bu şekilde pratik yaparak kolaylıkla öğrendiklerinizi pekiştirebileceksiniz. Teori ve kavramlar, incelenen şirketlerde neler olup bittiğini ortaya çıkarmaya yardımcı olmaktadır. Sorunlarıyla başa çıkan bu şirketlerin çözümleri, teori ve kavramlar aracılığıyla değerlendi Sonuç olarak, case study analiz ettiğinizde, bir dizi kavramsal araçla sorunun ne olduğunu, neyin veya kimin sorumlu olduğunu araştıran ve ardından çözümü sağlayan kanıtları inceleyen bir dedektif rolüne bürenebilirsiniz.

Üst düzey yöneticiler, problem çözme yeteneklerini iş dünyasında test etmenin heyecanını yaşamaktadır. Sorunlara çözüm bulmaya çalışır ve bunu uygularlar. Bu çözümün doğru olup olmadığı ise kesin değildir. Doğru cevabın ne olduğunu kimse bilmemektedir. Aslında bu bilinmezlik bir heyecan yaratmaktadır. Yöneticilerin yapabileceği tek şey, çözüm için en iyi tahminde bulunarak bunu uygulamaktır. Aslında yöneticiler, stratejik sorunları çözmede bu sürecin sadece yarısında dahi haklı olsalar bile bunun ile mutlu olduklarını belirtmektedirler. Bilindiği üzere rekabet ortamında olan bir şirketin yönetimi zordur. Bu sebeple sorunlara çözüm getirmenin de kolay olduğu söylenmemelidir. Yöneticiler sorumluluklarını yerine getirmelidir. Teorilerin uygulamaya nasıl konabileceğini görmek için önceki vakaları kullanmak, çözümleme araştırmasında becerilerinizi geliştirmenin bir yoludur. Böylelikle yöneticilerin tecrübelerini kendiniz uygulayarak ve farklı çözüm yolları üreterek kendinizi bu konuda geliştirebilirsiniz.

 1. Grup Çalışması: Case study çalışmaları size bir gruba katılma ve kendi fikirlerinizi başkalarına sunma konusunda deneyim kazanma fırsatı sağlamaktadır. Eğitmenler bazen bir vakada neler olup bittiğini belirlemek için öğrencileri bir grup olarak tartışmaya çağırabilmektedir. Sınıfta gerçekleşen bu tartışma ile seçilen vakaya ilişkin sorunlar nedir ve bunların çözümü nasıl olabilir şeklinde sorular sorulur. Topluca gerçekleşen bu tartışma sonrası değerlendirmenin sunulmasını istenmektedir. Böyle bir durumda, görüşlerinizi ve sonuçlarınızı sınıfa sunabilmeniz için organize hareket etmeniz gerekecektir. Sınıf arkadaşlarınız sorunları sizden farklı bir şekilde analiz etmiş olabilir ve onlar sizin sonuçlarınızı kabul etmeden önce sizin görüşlerinizi tartışmanızı isteyeceklerdir; bu yüzden tartışmaya hazır olmalısınız. Gerçek iş dünyasında kararlar böyle alınmaktadır. Bu nedenle bunu önceden deneyimlemeniz önemlidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir